Proverbi e modi di dire in siciliano

Nveci oggi cci nn'è tanti chi parunu ma su giuranti.

Si voi ricchizzi non sunnari zoccu ti manca l'hai a guadagnari.

Tonna parrinu e ciuscia (ripetere le stesse cose).

Amatu non sarài si a tia sulu pinsirài.

Cui picca a paratu mai è statu arrunzatu (allontanato).

A paisi unni vai comi viti fari fai.

Fatti l'affari toi si hai lu carru senza voi (buoi).

Ma, pi non fari nna vita amara, portati sempri 'na lupara.

Ci su cori, curuzzi e corazzi.                   

Si hai curaggiu parra, si hai paura taci sinnò..........non hai paci.

Si vai ò parlamentu,

portatati l'utri e nu parmentu.

Bonu vinu, cavaddu e mugghieri,         

Ognunu sapi ca √Ļn li devi lodari.

Non si po' avirì la vutti china e la muggheri  'mbriaca.

Cui dintra lu muttaru l'acqua pista,                                         

Cu li stizzi(1) si vagna e stancu resta,

Resta 'nveci, asciuttu tuttu paru,                        

e s'arricchisci cui vinni lu muttaru.   

(1) (schizzi)

Corna e vastunati, cui lavi si li porta.

Spissu lu riccu sfunnatu è curnutu e vastuniatu.

Li cosi longhi diventanu serpi.

C√Ļ havi manu freddi √® 'nnamuratu,

Cu havi manu càudi è 'ngarzatu,           

cu e friddu tuttu è già suttirratu.

Cui lassa la via vecchia pi la nova,

Li guai ch'un va circannu, dda li trova.

Penza la cosa prima chi la fai,

ca la cosa pinzata è bedda assai.

Si a fari na cosa troppu raggiuni,

non fai propri nenti e resti minchiuni.

Quando viditi nespoli chianciti,                          

  chistu è l'urtimu fruttu di la stati.       

Cui ti voli beni ti fa chianciri,

cui ti voli mali ti fa ridiri.

Non cridiri a lu santu,

si non si vidi lu miraculu.

Cui voli lu focu, lu va circannu. (fare da se).

Lu sceccu canusci la cuda,

quann 'un l'havi cchi√Ļ.

Vidir viscichi pi lanterni. (vedere cose diverse)

Una manu lava l'autra,                                       

e tutti dui lavunu la facci.

Metti lu pani a lu denti,

ca la fami si risenti.

Cui finisci prima, ajuta lu cumpagnu.

Lu lettu è rosa si non si dormi si riposa.

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 15 Maggio 2009 17:00 )